Nu finns det en officiell blockutforskare för kryptokrona. Den finns i light mode och dark mode, beroende på vad du har som standardinställning i din webbläsare. Den kan användas för att b.l.a:

  • Se statistik om Kryptokronan.
  • Se en lista av transaktioner som ska bekräftas.
  • Se de senaste blocken och deras hash.
  • Se en lista av pooler och ett cirkeldiagram som visar hashratens uppdelning.

Den går att hitta på följande address: explorer.kryptokrona.se