Vi kan med glädje nu presentera en ny plånboksapp!

LADDA NED

Linux

Windows

MacOS

 
 

Installation

 

 

Packa upp och öppna den körbara filen som låg i .zip-filen. På Windows och Linux installeras plånboken automatiskt, och öppnas sedan direkt när installationen är klar. På Mac behöver du flytta kryptokrona-wallet.app till Applikationer-mappen.

Första start

När du öppnar kryptokrona-wallet första gången kommer du att mötas av följande skärm:

Välkomstskärm i plånboksappen

Här kan du antingen öppna en existerande wallet-fil (även de som är genererade av terminalplånboksprogrammet), importera en plånbok med hjälp av privata nycklar, eller skapa en ny plånbok.

För den här guiden har vi valt att visa hur man skapar en ny plånbok, så då klickar vi på CREATE NEW WALLET.

Vyn för att skapa ny plånbok

Klicka på mapp-ikonen och välj vart din plånboksfil ska sparas, samt vad den ska heta. Fyll i ett lösenord och clicka sedan CREATE.

Vyn för att öppna en plånbok

Om du precis har skapat en ny plånbok, kommer sökvägen till plånboksfilen redan att vara ifylld, annars kan du trycka på mapp-ikonen för att välja en plånboksfil. Fyll i lösenordet och använd den förvälda noden pool.kryptokrona.se:11898.

Du kan även välja din lokala nod genom att välja 127.0.0.1:11898 i listan.

(OBS! Du måste ha igång kryptokrona.exe eller motsvarande för Linux/Mac om du byter från pool.kryptokrona.se:11898)

Klicka sedan på OPEN och efter några sekunder ska du mötas av huvudvyn nedan.

Huvudvyn för plånboksappen.

Om du skapade en ny plånbok är du nu redo att skicka och ta emot kryptokronor! Om du har öppnat en gammal plånbok kan det ta några minuter att synkronisera plånboken till nätverket. Du ser när det är klart genom att den gröna SYNCED texten visas längst upp till vänster.

Mycket nöje!