Du behöver:

  • En Linux-dator (vi använder Ubuntu i guiden)
  • En webbserver (apache, nginx, etc)
  • Redis
  • Node.js

Denna guiden behandlar inte installation av ovanstående programvara, utan instruktioner för detta kan hittas på respektive tjänsts webbplats.

Steg 1 – Skapa en pool-plånbok

Ladda ned kryptokrona för Linux här: https://github.com/kryptokrona/kryptokrona/releases

Extrahera och öppna sedan ett terminalfönster och gå till mappen.

För att generera en plånbok för poolen skriver du in följande kommando:

./kryptokrona-service -w valfritt_filnamn -p valfritt_lösenord --rpc-password valfritt_api_lösenord -g

Leta sedan efter följande rad i outputen:

New wallet is generated. Address: SEKReXZwimuUSeC1EAnhw62Yc1XLgAHS6RYRTN6Lw9nYCxWSrvRzSM5Qc1NxKXaSwR4Pt7Qw3vN4k5dTMgfyEYezQNxdpZ3ACbf

Addressen ovan är poolens address och kommer att behövas för i konfigureringsfilen för poolen senare. Notera denna!

kryptokrona-service sköter betalningarna från poolen, och behöver vara igång parallellt med pool-programmet. Starta kryptokrona-service genom att skriva in kommandot ovan, fast utan -g i slutet.

Nästa steg är att klona och installer pool-programvaran. Gör detta genom att skriva in följande i terminalen:

git clone https://github.com/kryptokrona/kryptokrona-pool.git
cd kryptokrona-pool
npm install

Gå sedan in i config.json-filen och ändra

"password": "<replace with rpc password>"

så att det stämmer överens med lösenordet du valde i kryptokrona-service. Ändra sedan följande till din address:

    "poolAddress": "SEKReTyRMJx2LTUrbf2r7GdMJ9PY5yHbYN6MCZkKUVvKZSwwwf3HnUS6Jia3TkD4jWgfxeh1AEYV3DKEAesSb7mSAvNqfCNBXrg",

Sedan är det dags att kopiera innehållet av kryptokrona-pool/website till din webbservers rootmapp, vanligen /var/www/html.

Slutligen är det dags att starta kryptokrona-noden med ./kryptokrona (om du har problem med att synka, lägg till –add-exclusive-node 68.183.214.93), låt denna vara igång och gå sedan in i kryptokrona-pool och kör node init.js för att starta poolen!

Sedan ska du kunna gå in på din ip-address eller domännamn i webbläsaren för att nå poolen! Mycket nöje!