Om kryptokrona

Om kryptokrona2020-05-15T02:51:08+00:00

Kryptokrona (XKR) är en digital valuta avsedd för den nordiska marknaden. Skapad av folket – för folket.

Den 2 April 2019 lanserades kryptokrona som ett svar på Riksbankens digitala e-krona för folkets rätt till att skapa pengar samt att värna privat ekonomi utan varken kommersiell eller statlig kontroll.
Kryptokrona är en decentraliserad blockkedja som bygger på CryptoNote som ligger till grund för Monero.
CryptoNote
är ett så kallat “application layer” protokoll som möjliggör bland annat helt privata transaktioner.

Kryptokrona är en ny typ av bank, som genom att konvertera energi till ekonomiskt värde i en process som kallas mining, utvinner en form av digitala mynt. Dessa är begränsade till antal och blir med tiden svårare att utvinna vilket är en funktion som säkrar valutan från inflation.

I Kryptokronans nätverk utgör den samlade processorkraften av alla dedikerade arbetare säkerheten bakom blockkedjan då den nyttjar en “proof of work” algorithm som heter Cryptonight för att finna nästa block.
Dessa arbetare tävlar alltså om att finna nästa block med Kryptokronor och kraften bakom detta i sin tur säkerställer att nätverket är resistent mot externa attacker.

Kryptokronor kan alltså likt materiella tillgångar som guld endast grävas fram med hjälp av energi genom att man bidrar till nätverkets säkerhet och stabilitet.

Detta i sin tur skapar en robust decentraliserad plattform som man kan bygga andra applikationer ovanpå där en av fördelarna är att man inte behöver förlita sig på någon tredje part.

Pengar för framtiden

Kryptokrona finns till för att säkra och förenkla vårt framtida ekonomiska system. Att skicka och ta emot pengar ska vara inte vara dyrt och långsamt.

  • Antal kryptokronor
    1 000 000 000 000

  • Blocktid
    90 sekunder

  • Mining-algorithm
    Cryptonite pico

Emission av kryptokronor över tid

Är kryptokrona säkert?2020-05-10T08:31:53+00:00

Att använda kryptokrona innebär att du själv har hand om dina pengar. Kryptokronor kan förvaras i en wallet-fil på din dator eller som en pappersplånbok för mer långsiktigt sparande.
Källkoden som utgör kryptokrona bygger på samma teknik som Monero (XMR).
Detta för att minimera risk för sårbarheter och garantera privata transaktioner.

Allt för att ge användaren en så smidig och säker upplevelse som möjligt.

Vad betyder XKR?2020-05-09T16:13:53+00:00

XKR är en förkortning av Kryptokronans namn. XKR är helt enkelt en så kallad ”ticker” precis som BTC, SEK eller USD.

Hur många kryptokronor finns det?2020-05-09T20:15:12+00:00

När alla kryptokronor har skapats genom så kallad mining är det totala antalet en biljon, alltså tusen miljarder.

År 2050 kommer 99% av kryptokronorna att vara skapade.

Varför en nordisk kryptovaluta?2020-05-10T15:16:47+00:00

Vi anser att en lokal blockkedja löser många av problemen som många andra projekt har än idag.
Utmaningar som uppskalning, antal transaktioner, blockkedjans storlek och projektets allmänna konsensus kan underlättas av en mer fokuserad marknad med lokala användare.

Vad är CryptoNote?2020-05-10T14:50:53+00:00

CryptoNote är ett Application Layer Protocol som ämnar att bland annat kryptera samtliga transaktioner i blockkedjan med ring signaturer.
En av fördelarna med detta är att det obfuscerar både avsändare, mottagare samt den mängd som skickas via kedjan vilket gör det omöjligt att för utomstående att deducera vem som gjort vad.

Vad är mining och PoW?2020-05-10T20:17:17+00:00

Mining är en process som används av många kryptovalutor. Genom att använda datorkraft skapas nya coins genom så kallad ”hashing”. På så vis kostar det alltid i form av el och datorkomponenter att skapa nya kryptokronor. Detta kan jämföras med exempelvis utvinningen av guld. För att utvinna guld krävs diesel, maskiner och personal, vilket dels gör guldet värdefullt men även begränsar tillgången. Denna process kallas PoW (Proof of Work) inom kryptovärlden.

Ta kontroll över din dina egna tillgångar

Du är din egen bank

Säker blockkedja

Smart Plånbok

Stort community

Detaljerade guider

Snabbt & enkelt

Enkel mining

Full insyn