Om kryptokrona

Om kryptokrona2021-01-04T21:25:25+00:00

Pengar för framtiden

Kryptokrona finns till för att säkra och förenkla vårt framtida ekonomiska system. Att skicka och ta emot pengar ska vara inte vara dyrt och långsamt.

Vi arbetar med öppen källkod som gör att du kan vara med och förbättra framtidens pengar.

  • Antal kryptokronor
    1 000 000 000

  • Blocktid
    90 sekunder

  • Mining-algorithm
    CryptoNight-Pico.

Emission av kryptokronor över tid

Är kryptokrona säkert?2020-05-10T08:31:53+00:00

Att använda kryptokrona innebär att du själv har hand om dina pengar. Kryptokronor kan förvaras i en wallet-fil på din dator eller som en pappersplånbok för mer långsiktigt sparande.
Källkoden som utgör kryptokrona bygger på samma teknik som Monero (XMR).
Detta för att minimera risk för sårbarheter och garantera privata transaktioner.

Allt för att ge användaren en så smidig och säker upplevelse som möjligt.

Vad betyder XKR?2020-05-09T16:13:53+00:00

XKR är en förkortning av Kryptokronans namn. XKR är helt enkelt en så kallad ”ticker” precis som BTC, SEK eller USD.

Hur många kryptokronor finns det?2020-11-12T21:12:14+00:00

När alla kryptokronor har skapats genom så kallad mining är det totala antalet en miljard, alltså tusen miljoner XKR.

År 2050 kommer 99% av kryptokronorna att vara skapade.

Varför en nordisk kryptovaluta?2020-05-10T15:16:47+00:00

Vi anser att en lokal blockkedja löser många av problemen som många andra projekt har än idag.
Utmaningar som uppskalning, antal transaktioner, blockkedjans storlek och projektets allmänna konsensus kan underlättas av en mer fokuserad marknad med lokala användare.

Vad är CryptoNote?2020-05-10T14:50:53+00:00

CryptoNote är ett Application Layer Protocol som ämnar att bland annat kryptera samtliga transaktioner i blockkedjan med ring signaturer.
En av fördelarna med detta är att det obfuscerar både avsändare, mottagare samt den mängd som skickas via kedjan vilket gör det omöjligt att för utomstående att deducera vem som gjort vad.

Vad är mining och PoW?2020-05-10T20:17:17+00:00

Mining är en process som används av många kryptovalutor. Genom att använda datorkraft skapas nya coins genom så kallad ”hashing”. På så vis kostar det alltid i form av el och datorkomponenter att skapa nya kryptokronor. Detta kan jämföras med exempelvis utvinningen av guld. För att utvinna guld krävs diesel, maskiner och personal, vilket dels gör guldet värdefullt men även begränsar tillgången. Denna process kallas PoW (Proof of Work) inom kryptovärlden.

Kryptokrona är en decentraliserad blockkedja som bygger på CryptoNote som ligger till grund för bland annat Monero.

CryptoNote är ett så kallat “application layer” protokoll, vidareutvecklat av TurtleCoin, som möjliggör bland annat helt privata transaktioner, meddelanden och arbiträr datalagring, helt decentraliserat.

Den 2 April 2019 lanserades kryptokrona delvis som ett svar på Riksbankens digitala e-krona för folkets rätt till att skapa pengar samt att värna privat ekonomi utan varken kommersiell eller statlig kontroll.

Ta kontroll över din dina egna tillgångar

Du är din egen bank

Säker blockkedja

Smart Plånbok

Stort community

Detaljerade guider

Snabbt & enkelt

Enkel mining

Full insyn