Har du någonsin funderat över vad du kan göra för Kryptokronan?

Som du kanske redan vet så är publika noder vitala för nätverkets stabilitet eftersom att dom tillåter folk att synkronisera sina plånböcker men även för att att nya noder ska kunna synkronisera blockkjedjan.
Den här guiden kommer att tillhandahålla kunskapen samt verktygen som krävs för att driva en offentlig nod 24/7 i 365 dagar helt gratis, du kommer till och med att utvinna lite kryptokronor i processen.

Jag använde os x Catalina som bas men du kan använda både ubuntu och win10 förutsatt att du använder en ssh klient som gör det möjligt att ansluta till din AWS instans med .pem filen som AWS instansen genererar. Du kan då bortse ifrån steg 3-6 och gå vidare till steg 7.
Metoden kräver att du registrerar ett kredit/debit kort hos AWS för att debitera 10 kr som du sedan får tillbaka, detta för att försäkra sig om att ditt kort inte är spärrat och du inte är en bot.

Skapa AWS ubuntu instans och koppla upp sig mot den via ssh

  • Börja med att skapa ett AWS free tier konto här: https://aws.amazon.com/?nc2=h_lg
  • Skapa en instance i US east Virginia, välj ubuntu server 18.04 LTS och sedan T2 micro instance.
  • Se till att spara .pem filen i din hem katalog
  • När instansen har skapats, navigera till den i webbläsaren, välj Connect och kopiera SSH exempel adressen.
  • Öppna en terminal på din lokala maskin och skriv sudo samt klistra in exemplet och tryck enter, om din ssh anslutning lyckas är du redo att installera nod mjukvaran men innan dess..
  • Installera ett smidigt verktyg som heter screen vilket tillåter dig att navigera emellan dina olika terminal fönster i din vm genom att skriva sudo apt install screen och följa direktionerna.
    (Kort guide screen: https://bit.ly/38NPG6v)
  • Installer ett verktyg som heter unzip genom att skriva sudo apt install unzip och tryck enter
  • Kopiera och klistra in följande kommandon i terminalen:
screen
wget https://kryptokrona.se/Kryptokrona-linux.zip
unzip Kryptokrona-linux.zip
rm -rf Kryptokrona-linux.zip
cd Kryptokrona
./kryptokrona --add-exclusive-node 68.183.214.93:11897

När noden har synkroniserats klart så kan du stänga den med ctrl + c, det är nu dags att öppna port 11898. Navigera till din AWS management console och klicka på security groups under network & security till vänster. Markera den första säkerhetsgruppen, klicka på actions och sen edit inbound rules. Lägg till en Custom TCP rule som specificerar att port 11898 ska vara öppen anywhere och spara den. Repetera samma process för outbound rules genom att klicka på actions och sen edit outbound rules.
Nu kan du avmarkera den första säkerhetsgruppen och repetera samma ovanstående process på den andra säkerhetsgruppen.

Återgå sedan till din SSH terminal skriv in screen och tryck enter och starta sen din nod med ett annat kommando:

./kryptokrona --enable-cors=* --enable-blockexplorer --rpc-bind-ip=0.0.0.0 --rpc-bind-port=11898

Låt noden synka helt igen sen kan du minimera terminal fönstret med ctrl + a och ctrl + d i snabb följd.

Öppna sedan en terminal på din lokala maskin och verifiera att din nod svarar på anrop (ersätt 0.0.0.0 med ditt instance ip)

curl -d '{"jsonrpc":"2.0", "method":"getblockcount", "params":{}}' http://0.0.0.0:11898/json_rpc

Om den svarar med de nuvarande blockantalet och status så är det dags att börja gräva kryptokronor.
Navigera tillbaka till SSH terminalen och skriv:

screen
./miner

Klistra sedan in din XKR adress och tryck enter.
Du är nu igång om gräver kryptokronor på din cloud server, tryck ctrl + a och ctrl + d igen för att minimera terminal screenen, skriv clear tryck enter.
Verifiera sedan att dina processer är igång genom att skriva ps -a och sen enter, du borde då se kryptokrona och miner som separata processer.
Efter det kan du stänga ditt SSH terminalfönster.

Det var allt, du driver nu en publik nod i kryptokronans nätverk samtidigt som du även utvinner kryptokronor i ungefär 100-700 h/s.
Du kan se över din AWS instance genom AWS management console om du vill men när satt upp de här så kommer det sköta sig själv i ett år.
När det året har gått så tillåter AWS dig att registrera ett nytt konto med samma kort för att repetera processen så det är ju inte helt fel!

Skulle uppskatta om du kan maila ditt offentliga nod ip till ulviux@kryptokrona.se så vi kan lägga till det i listan över offentliga noder.